Contact

MEDISKIN

24 Indra Nagar, Basant Vihar, Bajaj Nagar, Jaipur, Rajasthan 302018

Monday – Saturday

12:30-14:00 | 18:30-20:30